راضی بودی؟

ژانویه 4, 2020

راضی بودی؟

پیغام Reading دستگاه های صوتی ال جی

 

پیغام Reading قبل از شناسایی دیسک بر روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود و طبیعی است؛ اما چنانچه دیسک شناسایی و پخش نشود و دائم پیغام Reading نمایان شود، معمولا مربوط به بروز ایراد در مکانیزم پخش دیسک و یا برد دستگاه صوتی است .

هنگامی که این پیغام دائم روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود و هیچ دیسکی پخش نمی شود، نیاز به بررسی از سوی تکنسین می باشد.

ارورها و خطاهای سیستم های صوتی ال جی

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید.
مطالب مشابه:

[homepichPost]

درج دیدگاه