راضی بودی؟

ژانویه 4, 2020

راضی بودی؟

ارور Hello دستگاه های صوتی ال جی 

ارور Hello هنگام روشن شدن دستگاه بر روی نمایشگر نمایان می شود و این مورد طبیعی است؛ اما چنانچه هنگام عملکرد دستگاه دائم پیغام Hello  نمایان شود و عملکرد طبیعی دستگاه مختل شده باشد، معمولا ارور مربوط به بروز ایراد در برد دستگاه صوتی است.

هنگامی که این پیغام دائم روی نمایشگر دستگاه صوتی نمایان می شود و عملکرد طبیعی دستگاه با مشکل مواجه شده است، نیاز به بررسی دستگاه از سوی تکنسین می باشد.

ارورها و خطاهای سیستم های صوتی ال جی

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید.
مطالب مشابه:

[homepichPost]

درج دیدگاه