راضی بودی؟

مارس 8, 2020

راضی بودی؟

نحوه استفاده صحیح مایکروفر شارپ

گاهی شما برای انتخاب برنامه صحیح پخت و پز در ماکروفر گیج می شوید و واقعا نمی دانید کدام برنامه مناسب نوع و مقدار مواد غذایی شما می باشد و حتی ممکن است دکمه های تعبیه شده در پانل ماکروفر شما را سر در گم کند و ندانید کارایی هر کدام چیست! این مقاله تهیه شده است تا شما را از این مشکل رها سازد.  تمام دکمه های پانل جداگانه شرح داده شده است و عملکرد برنامه های ماکروفر نیز تشریح شده است هم چنین با طرز فعال شدن قفل کودک نیز آشنا می شوید . استفاده از راهنما باعث می شود شما با انتخاب صحیح به کارکرد با کیفیت ماکروفر خود کمک کنید و کمتر نیاز به تعمیرات ماکروفر خواهید داشت .

قطعات ماکروفر شارپ

1:پانل کنترل لمسی
2: بازوی قفل درب
3: قفسه سرامیکی
4: پوشش خروجی
5: نور ماکروفر
6: سوراخ های ورودی هوا
7: فیلتر ورودی هوا
8: درب مهر و موم و سطوح آب بندی
9: لولای درب
10: درب ماکروفر با پنجره نمایش
11: قفل درب
12: دستگیره درب
13: پنجره خدمات برای جایگزینی لامپ
14: خروجی های تهویه
15: کابل برق
16: صفحه نصب
17: پیچ برای نصب صفحه
18: پوشش سقف ماکروفر

نحوه استفاده صحیح مایکروفر شارپ

کنترل پانل ماکروفر شارپ

1: ساعت را انتخاب کنید
2: پد POWER را برای انتخاب سطح قدرت انتخاب کنید.
3: پد دوبل / سه گانه
4: پد HELP CUSTOM
5: پد STOP / CLEAR
6: پد START
7: پد شماره
8: پد EXPRESS DEFROST
9: پد تنظیم حافظه

نحوه استفاده صحیح مایکروفر شارپ

قبل از استفاده ماکروفر شارپ

قبل از استفاده از اجاق جدید خود، اطمینان حاصل کنید که این دفترچه عملیات را به طور کامل بخوانید و درک کنید.
1: ماکروفر را ب برق وصل کنید.
* سپس در صفحه نمایش دیجیتال “.” نشان داده خواهد شد .

2: هنگامی که درب بسته شود، فقط کنترل پانل قابل دسترسی خواهد بود .

نحوه استفاده صحیح مایکروفر شارپ

لغو کردن در ماکروفر شارپ

1: هنگام تنظیم برنامه نویسی، اطلاعات پخت و پز لغو می شود زمانی که کلید ها را بیش از سه دقیقه فشار ندهید.
2: هنگامی که پد STOP / CLEAR فشرده می شود، آشپزی متوقف می شود و اطلاعات پخت و پز باقی می ماند. با این حال اگر کلید های بعدی در عرض سه دقیقه فشرده نشوند، اطلاعات پخت و پز لغو خواهد شد. برای ادامه دادن پخت و پز پد START را فشار دهید
3: وقتی درب باز می شود و داده های پخت و پز باقی می ماند، آشپزی متوقف می شود. با این حال هنگامی که درب بسته است، اگر داده های پخت و پز در عرض 3 دقیقه فشرده نشوند، داده های آشپزی لغو خواهند شد. برای ادامه پخت فشار پد START را فشار دهید.
4: پخت و پز بلافاصله با فشار دادن پد STOP / CLEAR  لغو می شود.

نحوه استفاده صحیح ماکروفر شارپ

بررسی غذا:

پد STOP / CLEAR را فشار دهید و سپس درب را باز کنید، غذا را چک کنید، درب را ببندید و دکمه START را فشار دهید تا آشپزی را ادامه دهد.

تکمیل آشپزی:
وقتی مواد غذایی پس از اتمام پخت غذا برداشته شوند، پایان در نمایشگر نشان داده می شود تا زمانی که غذا خارج شود.

پخت و پز با حافظه در ماکروفر شارپ

ماکروفر شما دارای 100 بانک حافظه از 0 تا 99 است.

تعداد حافظه از 0 تا 29 می تواند در تمام 6 روش عملیاتی استفاده شود. ورودی یک رقمی دارای 10 بانک حافظه است.

* حافظه های 0 تا 9 به عنوان تنظیمات کارخانه برنامه ریزی شده اند.

جدول ضبط برنامه ریزی شده در قسمت پایین را ببینید. حافظه 10 تا 99 قبل از استفاده از Memory Cooking باید برنامه ریزی شود. هنگامی که یک شماره حافظه ای که برنامه ریزی شده وارد نشده است، End در صفحه نمایش نشان داده می شود. EN-18-EN-22

شماره حافظه         زمان پخت و پز          سطح قدرت
1             10 ثانیه                  100%
2             20 ثانیه                  100%
3             30 ثانیه                  100%
4              45 ثانیه                 100%
5              1 دقیقه                 100%
6              1.15 دقیقه            100%
7              1.30 دقیقه            100%
8               2 دقیقه               100%
9              2.30 دقیقه            100%
0              3 دقیقه                 100%

پخت و پز حافظه را می توان در 6 راه کار تنظیم کرد.

نحوه استفاده صحیح ماکروفر شارپ

روش های متعددی برای انتخاب حافظه بسته به روش ورودی انتخاب شده و یا اینکه آیا شروع خودکار روشن یا خاموش است، وجود دارد. برای جلوگیری از اشتباه انتخاب حافظه نادرست، لطفا تنظیمات خود را به وسیله جدول بالا چک کنید .

 روش عملیات:
1: ورودی دوگانه / شروع خودکار خاموش است (حافظه 00 تا 99)
2: ورودی دوگانه / شروع خودکار روشن است (حافظه 00 تا 99)
3: ورودی دیجیتال / شروع خودکار خاموش است (حافظه 0-29)
4: تکرار ورودی دیجیتال / شروع خودکار روشن است (حافظه 0-29)
5: ورودی تک / شروع خودکار خاموش  است (حافظه 0 – 9)
6: تک ورودی / شروع خودکار روشن است (حافظه 0 تا 9)

-راهنمایی های مفید برای نمایش وضعیت ورودی حافظه و پد START هنگامی که Auto Start ON انتخاب شده است،

1: قبل از وارد کردن شماره حافظه، “0” باید نمایش داده شود.
هنگامی که “0” نمایش داده نمی شود، درب را باز کرده و تنظیم مجدد کنید.
2: پد START لازم نیست فشرده شود.

پخت و پز به صورت خودکار شروع می شود زمانی که شماره حافظه ورودی است.

-ورودی دیجیتال / شروع خودکار خاموش است  (با پد استارت )

* فرض کنید شما می خواهید طبخ با حافظه 2، که برای 1 دقیقه در 100٪ برنامه ریزی شده است را اجرا کنید :

1: غذا را در اجاق قرار دهید. شماره حافظه را وارد کنید.
2: پد START را فشار دهید.

-ورودی دوگانه / شروع خودکار روشن است (بدون پد شروع)

* فرض کنید شما می خواهید طبخ با حافظه 12، که برای 10 ثانیه در 100٪ برنامه ریزی شده است را اجرا کنید .

غذا را در اجاق ماکروفر قرار دهید. شماره حافظه را وارد کنید.

-تکرار ورودی دیجیتال / شروع خودکار خاموش است (با پد شروع)

* فرض کنید شما می خواهید طبخ با حافظه 2، که به مدت 10 ثانیه در 100٪ برنامه ریزی شده است را انجام دهید :

1: غذا را در اجاق قرار دهید.
2: شماره حافظه را وارد کنید
3:پد START را فشار دهید.

-تکرار ورودی دیجیتال / شروع خودکار روشن است .

* فرض کنید شما می خواهید طبخ با حافظه 12، که به مدت 10 ثانیه در 100٪ برنامه ریزی شده است را اجرا کنید :
روش :

1: غذا را در اجاق ماکروفر قرار دهید.
2: شماره حافظه را وارد کنید.

-ورودی تک / شروع خودکار خاموش است .

* فرض کنید شما می خواهید طبخ با حافظه 2، که برای 1 دقیقه در 100٪ برنامه ریزی شده است را اجرایی کنید :

1: غذا را در اجاق قرار دهید.
2: شماره حافظه را وارد کنید
3: پد START را فشار دهید.

نحوه استفاده صحیح ماکروفر شارپ

-ورودی تک سیگنال / شروع خودکار روشن است

* فرض کنید شما می خواهید طبخ با حافظه 2، که برای 10 ثانیه در 50٪ برنامه ریزی شده است را اجرا کنید.
روش

1: غذا را در اجاق قرار دهید.
2: شماره حافظه را وارد کنید.

یخ زدایی فشرده با حافظه

* فرض کنید شما می خواهید با حافظه 0، که به مدت 10 دقیقه  یخ زدایی فشرده را انجام دهید با تک ورودی / شروع  خودکار خاموش رنامه ریزی شده است، طبخ کنید.

غذا را در اجاق قرار دهید.
شماره حافظه صفر را وارد کنید 0
در نیمه راه از طریق چرخه یخ زدایی، نشانگر CHECK در صفحه نمایش روشن می شود و سیگنال شنیده می شود، مگر آنکه میزان سیگنال تنظیم شده به حالت غیرفعال باشد. شما می توانید درب را باز کنید، غذا را ترکیب کنید و هر قسمت گرم را بردارید و  درب را ببندید.
2: برای ادامه یخ زدایی پد START را فشار دهید.

نکات:

1) با وجود اینکه CHECK در صفحه نمایش ظاهر می شود، ماکروفر شما همچنان یخ زدایی را انجام نمی دهد  و متوقف می شود تا غذا بررسی شود.
2: در مرحله 2 پد START را ادامه دهید تا یک بار بسته شود، در صورتی که کلید های بعدی در عرض 3 دقیقه فشرده نشوند، داده های پخت و پز لغو خواهند شد.

دستور غذای چندگانه ماکروفر شارپ

ماکروفر را می توان تا 3 توالی پخت و پز اتوماتیک برنامه ریزی کرد، تغییر خودکار از یک سطح قدرت به دیگری.

گاهی اوقات دستور العمل های پخت و پز به شما می گویند که در یک سطح قدرت شروع کنید و سپس به یک سطح متفاوت قدرت تغییر دهید. ماکروفر شما می تواند این کار را به صورت خودکار انجام دهد.

• فرض کنید شما می خواهید گوشت گاو بو داده را به مدت 5 دقیقه در 100٪ بپزید و سپس 30 دقیقه در 50٪ پخت کنید .
اول، زمان پخت را وارد کنید
سپس یک پد POWER LEVEL را برای 100٪ لمس کنید.
سپس، زمان دوم پخت را وارد کنید و پد POWER LEVEL را 6 بار برای 50٪ لمس کنید
سپس دکمه START را لمس کنید.

توجه داشته باشید:

1: اگر 100٪ به عنوان مرحله نهایی انتخاب شده است، لازم نیست پد POWER LEVEL را لمس کنید .
2: اگر می خواهید سطح قدرت را بدانید، فقط پد POWER LEVEL را لمس کنید. تا زمانی که انگشت خود را از روی پد POWER LEVELبردارید، سطح قدرت نمایش داده خواهد شد.

حذف علائم صوتی ماکروفر شارپ

ماکروفر شارپ آپشنی برای حذف آلارم های صوتی دارد .

اگر شما مایل به داشتن اجاق ماکروفر بدون سیگنال قابل شنیدن هستید، CLOCK، شماره 5 را لمس کنید و سپس دکمه START را لمس کنید و 3 ثانیه نگه دارید.

برای لغو و بازگرداندن سیگنال قابل شنیدن، CLOCK، شماره 5 و پد STOP / CLEAR را لمس کنید.

بررسی نحوه کارکرد دکمه‌های مایکروویو شارپ

لوازم جانبی مایکروویو شارپ

نحوه استفاده صحیح مایکروفر شارپ

پنل کنترل مایکروویو شارپ

نحوه استفاده صحیح مایکروفر شارپ

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه:

ماکروفر ال جی 

[homepichPost]

یک دیدگاه

  1. امیری اکتبر 24, 2021 در 11:29 ب.ظ - پاسخ

    سلام من چند وقت هست خریدم ولی هرکار میکنم کارکردن باهاش رو یاد نمیگیرم

درج دیدگاه