راضی بودی؟

دسامبر 31, 2019

راضی بودی؟

ارور tE در ماشین ظرفشویی ال جی

ارور یا کد خطا  tE در ماشین ظرفشویی ال جی مربوط به ایرادات ترمیستور می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام tE درماشین ظرفشویی ایرادات دمای آب ورودی ، ترمیستور و … می باشد.
هنگامی که ارور tEروی نمایشگر ماشین ظرفشویی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.

ارور tE در ماشین ظرفشویی ال جی

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه:

ارورFE            ارورAE            ارورHE             ارورOE

درج دیدگاه