راضی بودی؟

دسامبر 31, 2019

راضی بودی؟

ارور LE در ماشین ظرفشویی ال جی

ارور یا کد خطا  LE در ماشین ظرفشویی ال جی مربوط به ایرادات موتور می باشد.

علت بروز ارور یا پیغام LE درماشین ظرفشویی ایرادات سیم کشی موتور ، روتور و … می باشد.
هنگامی که ارور LE روی نمایشگر ماشین ظرفشویی نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه:

ارورOE         ارورCE          ارورCL           ارورF

درج دیدگاه