راضی بودی؟

ژانویه 4, 2020

راضی بودی؟

ارور F-1 در مایکروویو ال جی 

ارور F-1 در مایکروویو ال جی مربوط به ایراد در ترمیستور می باشد.

هنگامی که ارور F-1 روی نمایشگر مایکروفر نمایان می شود  برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین می باشد.

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

ماکرویوو اینورتر ال جی
مطالب مشابه:

ماکروفر ال جی 

[homepichPost]

درج دیدگاه