1.5/5 - (2 امتیاز)

دسامبر 31, 2019

1.5/5 - (2 امتیاز)

ارور Cd در ماشین ظرفشویی ال جی

کد خطا یا ارور Cd در ماشین ظرفشویی ال جی  نشان دهنده خنک سازی بعد از خشک کن (Cool dry) می باشد .

بعد از اتمام کامل کار ماشین ظرفشویی این پیغام نمایان می شود  تا 4 ساعت روی نمایشگر باقی می ماند.
این پیام یک عملکرد طبیعی در ماشین ظرفشویی می باشد و ایراد محسوب نمی شود.

ارور Cd در ماشین ظرفشویی ال جی

مطالب مشابه:

ارورOE         ارورCE           ارورHE         ارورLE

درج دیدگاه