فهرست این محتوا برای دسترسی سریع روی تیتر مربوطه کلیک کنید نمایش
راضی بودی؟

ژانویه 14, 2020

فهرست این محتوا برای دسترسی سریع روی تیتر مربوطه کلیک کنید نمایش
راضی بودی؟

ارورهای کلی  ساید بای ساید اسنوا 

 • کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا R1 – مشکل این خطا از سنسور یخچال می باشد – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخچال مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا RT – اشکال این خطا به سنسور دمای اتاق مربوط می باشد – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دمای اتاق مقدار اهم سنسور دما چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است  
 • کدخطا D1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست دستگاه – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DR – مشکل این خطا از سوئیچ درب می باشد – سوختگی سوئیچ درب یخچال – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DF – اشکال این خطا به سوئیچ درب فریزر مربوط است – خرابی سوئیچ درب فریزر – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DH – این خطا مربوط می شود به سوئیچ درب محفظه بار – سوختگی سوئیچ درب محافظ بار – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا E1 – مشکل این خطا از سنسور یخ ساز می باشد – خرابی قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخ ساز مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EF – اشکال این خطا به سنسور جریان آب دستگاه مربوط می باشد – خرابی و یا اتصال کوتاه سنسور جریان آب مقدار اهم سنسور جریان آب چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا Et – علت خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد – خرابی سوئیچ و تعویض آن – سیم کشی چک شود
 • کد خطا E9 – مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید – تعویض شیر برقی – 
 • کد خطا ES – خطای پدال آب – هر زمان پدال آب برای مدت 60 ثانیه نگه داشته شود عملکرد شیر برقی متوقف می شود و ارور میدهد – خرابی میکروسوئیچ پدال – بررسی سیم های ارتباطی – ممکن است بردایراد داشته باشد
 • کد خطا EA – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد – سوختگی موتور – سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود – خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطاEu – این خطا از خرابی سوئیچ بال مرغی می باشد – test switcبررسی عملکرد بال مرغی
 • کد خطا C1 – اشکال این ارور از سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد 
 • کد خطا F3 – مشکل خطا از انجام نشدن دیفراست
 • کد خطا d2 – فعال بودن دیفراسب دستی
 • کد خطا EG – این خطا مربوط است به تامین آب دستگاه – در تامین آب دستگاه اشکالی به وجود آمده – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EU – مشکل این خطا از سوئیچ پاکت یخ دستگاه می باشد – پر بودن پاکت یخ – خرابی از مدار برد الکترونیک است

 

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه

ساید بای ساید ال جی    ساید بای ساید سامسونگ    ساید بای ساید ویرپول     ساید بای ساید مابه

[homepichPost]

درج دیدگاه