ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

دفترچه های ترجمه شده به فارسی در صورت نیاز کلیک کنید

دفترچه های راهنما
در خواست تعمیر دارید؟
لطفا مدل دستگاه و نام را وارد کنید.
تیم تعمیرکار با شما ارتباط برقرار میکیند
*
*
*
ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

احتمالاً تابحال ماشین لباسشویی آاگ شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید. در این مطلب قصد داریم علت و نحوه رفع ارور ماشین لباسشویی ااگ یا همان کد خطا و ارور ماشین لباسشویی آاگ را ابتدا در جدول به صورت  کامل برای شما شرح دهیم. همچنین سعی کرده ایم قطعه معیوب در هر ارور را نیز معرفی کنیم.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به ماشین لباسشویی خود را حل کنید.

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ AEG

کد خطا معنی کد خطا
E10,E20,,E50,C1,EF0,EH0 پمپ تخلیه مشکل دارد .آبگیری دچار مشکل است 
E40. میکروسوییچ دچار مشکل شده است 
E90, E91, E92, E93, E94 عدم هماهنگی ارتباط بین PCBو برد دیسپلی(نگارشها سازگار نیست)تنظیمات نادرست برنامه شستشو
E60  
E11 خطای پر کردن
E12 مشکل پر کردن در حال خشک کردن (بیشترین زمان ۳ دقیقه پر کردن در خشک کردن حین فاز شستشو)
E13 خطای میکروسویچ فشار
E21 تخلیه ضعیف
E22 مشکل پر کردن حین خشک کردن یا مسدود بودن کنداسور خشک‌کن (میکروسویچ فشار در حال FULL بسته شده است)
E23 ترایاک معیوب برای پمپ تخلیه
E24 کارکرد نادرست در مدار سنسور در ترایاک برای پمپ تخلیه
E31 کارکرد نادرست در مدار میکروسویچ فشار (سیگنال‌های مکرر از میکروسویچ فشار خارج از حد)
E32 میکروسویچ فشار الکترونیکی به درستی کالیبره نشده (سطح میکروسویچ فشار الکترونیکی از ۰-۶۶ میلی‌متر تغییر می‌کند و وقتی میکروسویچ ضدجوش در حالت «empty» است)
E33 تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش ۱-۲ (خطا حداقل ۶۰ ثانیه ادامه داشته است.)
E34 تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش ۲ (خطا حداقل ۶۰ ثانیه ادامه داشته است.)
E35 خطای سرریز
E36 ایراد مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۱
E37 ایراد مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۲
E38 تغییر فشار داخلی مسدود شده است (سطح آب برای مدت حداقل ۳۰ ثانیه حین چرخش دیگ تغییر نکرده است)
E39 ایراد سنج HV در سیستم ضد-سرریز
E3A خطای سنجش توسط رله‌ی مقاومت هیتر
E41 خطای قفل درب
E42 مشکل بستن درب
E43 ایراد در ترایاک اعمال برق به سیستم تأخیر درب
E44 ایراد تشخیص سیستم تأخیر درب
E45 تشخیص ایراد توسط ترایاک ذر سیستم تأخیر درب
E51 اتصال کوتاه ترایاک برق موتور
E52 نبود سیگنال از سرعت‌سنج موتور
E53 ایراد مدار سنجش ترایاک موتور
E54 چسبیدگی کانتک‌های رله‌ی موتور
E61 حرارت ناکافی حین شستشو
E62 حرارت زیاد حین شسشتو
E66 خطای رله‌ی برق المنت هیتر
E71 ایراد سنسور NTC برای برنامه شستشو
E72 خطای در سنسور NTC در داکت خشک‌کن (ولتاژ خارج از محدوده = اتصال کوتاه، مدار باز)
E73 خطای در سنسور NTC در داکت خشک‌کن (ولتاژ خارج از محدوده = اتصال کوتاه، مدار باز)
E74 سنسور NTC برنامه‌ی شستشو به درستی قرار نگرفته است
E82 خطای در موقعیت ریست سلکتور
E83 خطای در خواندن انتخابگر
E84 ایراد مدار سنجش در ترایاک پمپ گردش آب (سیگنال ورودی به پردازشگر باید ۰ ولت یا ۵ ولت باشد)
E85 ایراد پمپ گردش آب (عدم هماهنگی بین مدار سنجش در پمپ گردش آب و وضعیت ترایاک)
E91 عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی (نگارش‌ها سازگار نیستند)
E92 عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی (نگارش‌ها سازگار نیستند)
E93 تنظیمات نادرست
E94 تنظیمات نادرست برنامه شستشو
E95 خطای ارتباط بین میکروپرسسور و EEPROM
E97 عدم هماهنگی بین انتخابگر برنامه و تنظیمات برنامه
EB1 تکرار نادرستی دستگاه
EB2 ولتاژ برق خیلی بالا
EB3 ولتاژ خیلی پایین
EC1 دریچه‌ی سلنوید عمل نمی‌کند ولی فلومتر عمل می‌کند
EC2 سیگنال‌های سنسور رطوبت خارج از محدوده است
EC3 سیگنال‌های سنسور وزن خارج از محدوده است
EF1 فیلتر تخلیه مسدود شده است.
EF2 مقدار بیش از حد ماده شوینده (کف زیاد حین چرخه‌ی تخلیه)
EF3 کنترل مداخله‌ی آب
EF4 فشار کم آب وردی، عدم سیگنال از فلومتر و سلنوید باز است
E00 بدون هشدار

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ AEG مدل Lavamat Late

 
کد خطا معنی کد خطا توضیح
C0 خطای میکروسویچ فشار اتصال کوتاه یا خراب بودن میکروسویچ فشار سطح آب
C1 نبود آب مشکل شیر برقی یا فشار کم آب
C2 مسدود بودن پمپ باز بودن مدار پمپ، یا مسدود شدن تخلیه
C3 فعال شدن میکروسویچ شناور ایمنی پمپ تخلیه و ماژول اصلی را بررسی و تعمیر نمایید .
C4 خطای پمپ شستشو پمپ تخلیه آب باید تعمیر و رفع عیب شود
C5 فعال شدن سنسور گرم بیش از حد در موتور اصلی موتور اصلی باید باز و تعمیر شود ‌.
C6 خطای میکروسویچ فشار میکروسوییچ یا سنسوری که سطح آب را کنترل می کند باید بررسی شود
C7 خطای هیتر یا رله‌ی هیتر هیتر ماشین لباسشویی باید بررسی شده و عیب آن رفع شود و همچنین مقاومت المنت های هیتر و ماژول های آن باید بررسی گردد .
C8 تشخبص خطای NTC.سنسور دما ماژول و دسته سیم های ماشین لباسشویی را چک کنید و مدار NTC را هم از نطر کوتاه بودن اتصال ان و یا باز بودن اتصال آن بررسی کنید .
C9 خطای سرعت‌سنج موتور سرعت سنج موتور و سیم پیچ تاکو را بررسی کنید 
CA ترایاک موتور معیوب در برد اصلی  ماژول اصلی را باید تعویض کنید
CB خطای سطح یا سرریز شیر الکترونیکی ورودی آب را چک کنید ، همچنین سنسور سطح آب را بررسی نمایید .
CC PTC برای خطای ترانزیستور MOS-FET، خطای موتور اصلی باید موتور را عوض کنید
CD خطای قفل درب در و قفل آن را از نظر وجود مشکلات فیزیکی چک بکنید . سیم های ماشین لباسشویی را هم از نظر احتمال قطعی بررسی کنید .
CF خطای تنظیمات در ماژول کنترل الکتریکی ماژول را باید عوض کنید

 

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه:

لباسشویی بوش      لباسشویی ال جی

مطالعه بیشتر: ارورهای مایکروفر بوش


نظر خود را در مورد این پست بنویسید.