فوریه 9, 2020

ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

 

احتمالاً تابحال ماشین ظرفشویی گرنیه شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید. در این مطلب قصد داریم علت و نحوه رفع ارور ماشین ظرفشویی گرنیه یا همان کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی گرنیه را ابتدا در جدول به صورت خلاصه و سپس به صورت کامل برای شما شرح دهیم. همچنین سعی کرده ایم قطعه خراب در هر ارور را نیز معرفی کنیم.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به ماشین ظرفشویی خود را حل کنید.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی گرنیه

اگر ارور مورد نظر شما در جدول بالا موجود نبود یا نیاز به توضیحات بیشتر داشتید شرح کلی و مفصل برخی ارور ها را مطالعه کنید.توضیحات کلی ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه 

ارور و کد خطای E1

علت بروز ارور: ماشین آب پر نمی‌کند.

بررسی و تعمیر: اگر حسگر یا میکروسویچ فشار در عرض چهار دقیقه تشخیص ندهد که آب پر شده برای ۳۰ ثانیه صدا می‌دهد و چراغ چشمک می‌زند سپس پمپ تخلیه ۶۰ ثانیه تخلیه خواهد کرد و برنامه متوقف می‌شود.

آب ورودی را چک کنید. دسته‌سیم‌های شیر برقی را چک کنید. 

دسته‌سیم‌های حسگر یا میکروسویچ فشار را چک کنید. شیر برقی را چک کنید. حسگر سطح آب یا فشار را چک کنید.

ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

ارور و کد خطای E2

علت بروز ارور: ماشین تخلیه نمی‌شود.

بررسی و تعمیر: ماشین ظرفشویی تشخیص نمی‌دهد که آب در عرض ۴ دقیقه تخلیه شده است برنامه متوقف می‌شود.تخیله آب را چک کنید. دسته‌سیم‌های پمپ تخلیه را چک کنید. پمپ تخلیه را چک کنید.

ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

ارور و کد خطای E3

علت بروز ارور: ماشین در زمان لازم داغ نمی‌کند.

بررسی و تعمیر: گرمایی در ۶۰ دقیقه تشخیص داده نشده است برنامه بسته می‌شود.دسته‌سیم‌های هیتر و ترموستات را چک کنید.المنت حرارتی را چک کنید. ترموستات را چک کنید.

ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

ارور و کد خطای E4

علت بروز ارور: مدار حفاظت آکوااستاپ روشن شده است.

بررسی و تعمیر: میکروسویچی در سیستم تشخیص نشتی آکواستاپ برای مدت دو دقیقه یا بیشتر روشن شده است. ماشین ظرفشویی آب ورودی را قطع و تخلیه انجام می‌دهد و برنامه را متوقف می‌کند.نشتی آب را چک کنید. شناور ماشین ظرفشویی را چک کنید. شیلنگ آکوااستاپ را چک کنید.

ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

ارور و کد خطای E6

علت بروز ارور: اتصال کوتاه در مدار حسگر دما.

بررسی و تعمیر: اتصال کوتاه در مدار حسگر دما تشخیص داده شده است.حسگر دما و دسته‌سیم‌های حسگر گرمایش آن را چک کنید.

ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

ارور و کد خطای E7

علت بروز ارور: مدار باز در مدار حسگر دما.

بررسی و تعمیر: باز بودن مدار حسگر دما مشخص شده است.دسته‌سیم‌های حسگر گرمایش را چک کنید.حسگر دما را چک کنید.

 

 

جدول زیر شامل کدهای خطا _ ارور ماشین ظرفشویی گرنیه Gorenje می‌باشد. با در نظر گرفتن قطعه مرتبط با هر کد خطا می‌توانید به آسانی علت کد خطا را پیدا نموده و با تعمیر یا جایگزین کردن قطعه کد خطاء را پاک نمایید.

ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

 

 

کد خطا _ ارور ماشین ظرفشویی گرنیه Gorenje

کد

معنی کد خط

توضیح

بررسی/تعمیر

E1

ماشین ظرفشویی آب پر نمی‌کند

اگر سنسور یا میکروسویچ فشار در عرض چهار دقیقه تشخیص ندهد که آب پر شده برای ۳۰ ثانیه صدا می‌دهد و چراغ چشمک می‌زند سپس پمپ تخلیه ۶۰ ثانیه تخلیه خواهد کرد و برنامه متوقف می‌شود.

آب ورودی را بررسی کنید. دسته‌سیم‌های شیر برقی را بررسی کنید. دسته‌سیم‌های سنسور یا میکروسویچ فشار را بررسی کنید. شیر برقی را بررسی کنید. سنسور سطح آب یا فشار را بررسی کنید.

E2

ماشین ظرفشویی تخلیه نمی‌کند

ماشین ظرفشویی تشخیص نمی‌دهد که آب در عرض ۴ دقیقه تخلیه شده است برنامه متوقف می‌شود.

تخیله آب را بررسی کنید. دسته‌سیم‌های پمپ تخلیه را بررسی کنید. پمپ تخلیه را بررسی کنید.

E3

ماشین ظرفشویی در مدت کافی گرم نمی‌کند

گرمایی در ۶۰ دقیقه تشخیص داده نشده است برنامه متوقف می‌شود.

دسته‌سیم‌های هیتر و ترموستات را بررسی کنید. المنت حرارتی را بررسی کنید. ترموستات را بررسی کنید.

E4

مدار حفاظت آکوااستاپ فعال شده است

میکروسویچی در سیستم تشخیص نشتی آکواستاپ برای مدت دو دقیقه یا بیشتر روشن شده است. ماشین ظرفشویی آب ورودی را قطع و تخلیه انجام می‌دهد و برنامه را متوقف می‌کند.

نشتی آب را بررسی کنید. شناور ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. شیلنگ آکوااستاپ را بررسی کنید.

E5

استفاده نشده است

E6

اتصال کوتاه در مدار سنسور دما

اتصال کوتاه در مدار سنسور دما تشخیص داده شده است.

سنسور دما و دسته‌سیم‌های سنسور گرمایش آن را بررسی کنید.

E7

مدار باز در مدار سنسور دما

باز بودن مدار سنسور دما تشخیص داده شده است.

دسته‌سیم‌های سنسور گرمایش را بررسی کنید. سنسور دما را بررسی کنید.

 

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه:

لباسشویی بوش      لباسشویی ال جی

[homepichPost]

کد خطای E3 در ماشین ظرفشویی گرنیه نشان دهنده ی چیست؟

علت بروز ارور: ماشین در زمان لازم داغ نمی‌کند.
بررسی و تعمیر: گرمایی در ۶۰ دقیقه تشخیص داده نشده است برنامه بسته می‌شود.دسته‌سیم‌های هیتر و ترموستات را چک کنید.المنت حرارتی را چک کنید. ترموستات را چک کنید.

ارور و کد خطای E6 در ماشین ظرفشویی گرنیه نشان دهنده ی چیست؟

علت بروز ارور: اتصال کوتاه در مدار حسگر دما.
بررسی و تعمیر: اتصال کوتاه در مدار حسگر دما تشخیص داده شده است.حسگر دما و دسته‌سیم‌های حسگر گرمایش آن را چک کنید.
ارورهای ماشین ظرفشویی گرنیه

Rate this post

ارسال دیدگاه

Rate this post